Tillbaka till första sidan

 

remlogga

 

Rem-system mot snarkning

 

profilprof2

REM-systemet på provdocka. Den färgade rutan ska vara i nacken. De elastiska remmarna är skurna och svetsade med ultraljud för bästa komfort och hållbarhet.

REM-systemet är under utveckling och tillverkas för hand i begränsad omfattning.

 

olander

REM-systemet monterat på en storsnarkare. Resultat i flesta fall: Bättre sömn, inga störande snarkningar. Problem med muntorrhet och sveda i svalget minskar eller försvinner helt.

 

 

band

Två mått för att tillverka en rem:

A: Hattmått i cm.
B: Ovalmått i cm.

Blankett för beställning

Pris: 550,00 kr
Elasticiteten håller i 2–3 månader.

Efter tvätt i 40°C återfår REM-systemet en del av elasticiteten och kan använda ytterligare några veckor.

 
 
 
E-post: per.ljungvall@telia.com

 
remlog
 
Patentsökt
 

ABSTRACT
A device (1) for preventing snoring and sleep apnea, comprising a front strap (2) adapted to extend around a face of a user, from a top of the head downwardly between an eye and an ear on one cheek, under a chin and upwardly between the eye and the ear on the other cheek, back to the top of the head. The device is characterised in that it further comprises a rear strap (3) adapted to extend horizontally along a neck and between the ears of the user, a top strap (4) adapted to extend vertically from the top of the head along an apex to the neck of the user interconnecting the front strap (2) with the rear strap (3), connection straps (5a-5e) adapted to extend from the front strap (2), above a first ear to and interconnected with the rear strap (3) and back to and interconnected with the front strap (2) below the first ear, passing above the chin back to and interconnected with the front strap (2) on the other side of the head and further extending below the second ear to and interconnected with the rear strap (3) and back to and interconnected with the front strap (2) above the second ear.

skiss
Elected for publication: Fig 1
 
 
E-post: per.ljungvall@telia.com
 
Tillbaka till första sidan