Tidigare medlemmar i Malmö Södra
Tillbaka till första på gamla sidan
Till nedre delen av sidan
 
Boman, Agne Abrahamsson, Göran Åkerström, Gösta
W6,    
Ljungh, Bertil Svensson, Jonas. Forsberg, Sten. VD Volkswagen SE
    VD Toyota Malmö
     

Persson, Bertil Harde, Yngve Holm, Anders
 
Eklund, Fleming Eckerdal, Lars Åkesson, Harald
     
Lindau, Kristina Cleréus, Marie Barchan, Lisbeth
     
Gyllingberg, Ira Åkesson, Eva Adielsson, Anders
     
Hjortronsteen, Mia Lexryd, Johan Bach, Martin
     
Ehde, Martin Ferdinandsson, Sven Leisnert, Leif
     
Ström, Mikael Nilsson, Gert Andersson, Ray
     
Ryberg, Hans Olsson, Sonny Ståhl, Anders
     
Persson, Sven-Åke Nilsson, Thomas Vigre, Jan
     
Nordquist, Torgny Tegger, John Udén, Ing-Louise
     
Lee, Henry Bertland, Lennart Ericson, Bo
     
Engström, Eva-Marie Jepsson, Göran † 2024 Strömgård, Göran
     
Hasselgren, Andreas Harrisson, Anna Mårtensson, Lars
     
Diec, Jovan Törnvall, Bengt Sangmyr, Jan
     
Roos, Magnus Nihlén, Roger Thott, Fredrik
     
Mårtensson, Jörgen Malmkvist, Kenneth Åberg, Rolf
     
Sorle, Sten, Degler, Leif Persson, Katarina.
     
Rönne, Kristian Smedberg, Michael Johansson, Gustav
    Ensucon, miljökonsulter
Rantzow, Lennart 1988 -> 2022 Björklund, Mats Danielsson, Per-Ola -> 2022
     
Kristensson, Eva -> 2022 Hannerstig, Christer Mattsson, Per-Åke
     
Serler, Jimmy -> 2022 Malmström, Leo 2021 -> 2022 Stålgard, Jonas 2016 -> 2022
     
Nilsson, Roland † 2023 Lundquist, Torgny † 2023 Clarén, Margareta -> 2024
     

     
 
Tillbaka till första sidan
 
  Till övre delen av sidan