Tillbaka tlll första sidan
 
Tidigare bild- och filmrebusar
 
Rätt svar finns skrivet BAKLÄNGES under respektive bildrebus.
 
rebus rebus
Nr 1: RAGADMÄLK Nr 2: NANABMATS
 
rebus rebus
Nr 3: RETROPER Nr 4: ELLURDLIB
 
rebus rebus
Nr 5: ERAHDDÄR
Nr 6: DEKSVA
 
 
rebus rebus
Nr 7: NETSROKS Nr 8: ERAGARDVURKS
 
 
rebus rebus
Nr 9: ATURPSLUK Rebus 10: APMALNNAP
 
 
rebus rebus
Nr 11: TTOKSGGYR Nr 12: GNINTKURFEBSROK
 
 
rebus
rebus
Nr 13: RESIRPKCOL
Nr 14: NOITAREPOOK
 
 
rebus rebus
Nr 15: ADÄRBTNEMURTSNI Nr 16: KRUBMUD
 
 
rebus rebus
Nr 17: RULIF Nr 18: KSA NETIL NE I MOS
 
 
rebus rebus
Nr 19: SONGAID Nr 20: TTELAP
   
   
rebus rebus
Nr 21: RUKÖG Nr 22: LEPSGARD
   
   
rebus rebus
Nr 23: SUKORK Nr 24: LYSA
   
   
rebus rebus

Nr 25: SUJLVLAH

Nr 26: NALPAER
   
   
rebus rebus
Nr 27: LEGEPSRETKA
Nr 28: …HCO NATTÅR ÅP NETTAK
   
   
rebus rebus
Nr 29: MILSUM
Nr 30: NERRÖD RÖF RÅTS NELUJH
   
rebus rebus
Nr 31: SNAVSGOF Nr 32: NOKLAK
   
rebus rebus
Nr 33: ARRÄKTTOKS
Nr 34: EKATSKÅRB
   
rebus rebus
Nr 35: ALVATMATS
Nr 36: GNIRDNUH
   
rebus rebus
Nr 37: PEREFFAK
Nr 38: éliF
   
rebus rebus
Nr 39: ROKSGÅL
Nr 40: LOTSIPNETTAV
 
rebus rebus
Nr 41: SIVGETS
Nr 42: GÅSROTOM
   
rebus rebus
Nr 43: TTELAOTNOTFA
Nr 44: NEBNNAP
   
Nr 45: RUTNEGA Nr 46: AGUJT
   
Nr 47: RETNATNOK Nr 48: OIDARLIB SEGIREVS
   

Nr 49: BBOJÖRTS Nr 50: OIDARSGÅVTROK
   
Nr 51: GNATSUM Nr 52: EGÅBLIP
   
Nr 53: LLAFSRÖB Nr 54: LÖKSÅP
   
Nr 55: PINKGAM Nr 56: ADÄRBTNEMURTSNI
   
Ett års uppehåll
Nr 57: AKÄRGNÅT  
   
Nr 59: EFFAKGGYRB Nr 60: GADDIMASÅG
   
Nr 61: NEDNIV DEM ATROB Nr 62: NETMOTDNARTS
   
Nr 63: NWODKCOL Nr 64: NEGNINSÅLB
   
Nr 65: LÖKSÅP Nr 66: LLOBTOFPROK
   
Nr 67: GARDIB Nr 68: GNINPAKGYLF
   
Nr 69: Gott Nytt År Nr 70: Passerade tomater
   
Nr 71: Automatväxellåda Nr 72: Majstång
   
Nr 73: Ksamad Nr 74: Dnabnnap
   
 
Nr 75: MARLUK  
   
   
   

Tillbaka tlll första sidan