Välkommen till Clinovas hemsida


Klicka på pilen för att se filmen om HELP-kudden

 


   

En del HELP-kuddar är så pass gamla
och slitna att de bör ersättas med nya

 
 
Nya HELP-kudden har en slätare yta. Peka för att vända den.
 

 

 
 
 
Gamla HELP-kudden har en grövre yta. Peka för att vända den.
   


HELP-kudden började användas redan 1987

HELP-kudden togs fram1987. Året efter presenterades den på American Society of Hypertension i New York och på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Älvsjö. Läkarna som varit med och utvecklat HELP-kudden är Per Ljungvall, Thomas Thulin och Björn Thorvinger.

HELP ingick som ett tillbehör i ett forskningsprojekt med arbetsnamnet "Felkällor vid blodtrycksmätning". När överarmen vilar på HELP hamnar mätpunkten i nivå med hjärtats högra förmak.

Namnet HELP är en akronym och står för HEart Level Pillow.

Läs mer om HELP-kudden
helparm
Utförliga instruktioner för blodtrycksmätning finns att hämta från Vårdhandboken
 
Tusentals HELP-kuddar har levererats genom åren, både i Sverige och utomlands. HELP-kudden är ett omtyckt tillbehör.

Clinova Medical AB tillverkar och säljer HELP-kudden.
 
 
HELP-kuddar kan beställas via e-post: info@clinova.se
 

 Fyra olika arbetslägen med HELP-kudden
Klicka på pilen för att se videon


 

 

Läs mer om blodtrycksmätning och hjärtnivåkudden HELP
Klicka på önskad publikation


Till toppen

 

HELP-kudden – från Lasarettet i Lund till New York Hilton

Centrum av hjärtats högra förmak beräknades med CT på Röntgendiagnostiska Centralavdelningen på Lasarettet i Lund.   De första HELP-kuddarna syddes för hand av skumplast och konstläder i olika färger beroende på arbetshöjden.


Mätningarna utfördes både invasivt och auskultatoriskt på Medicintekniska avdelningen, MTA, Lasarettet i Lund. Dessa mätvärden användes som grund för måtten på den slutgiltiga HELP-kudden.   HELP-kudden presenterades i juni 1988 på American Society of Hypertension på New York Hilton i USA. I november samma år presenterades den på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm.


 

HELP-kudden är ett hjälpmedel med många möjligheter

 

HELP-kudden konstruerades för att eliminera en vanlig felkälla vid blodtrycksmätning, nämligen att armen ofta antingen ligger för lågt eller för högt. Mätpunkten ska vara i nivå med hjärtats högra förmak och så blir det vid användning av hjärtnivåkudden HELP. Men…


…det visade sig att HELP-kudden blev ett hjälpmedel med många möjligheter. Till exempel som stöd vid olika åtgärder i huvudregionen. Eller som stöd vid lindning av ben. Eller vid knäpunktion. Eller vid hand- och fotåtgärder. HELP-kudden är ett omtyckt hjälpmedel.

 


 Andra hjälpmedel som har tillverkats av Clinova

Maxin inhalationsutrustning presenterades på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm 1992. Maxin konstruerades och tillverkades av Clinova Medical fram till halvårsskiftet 2017. Därefter övertog Bluebird Medical AB produkten.

 

HandFree-stetoskopet ingick i studien "Felkällor vid blodtrycksmätning". Det presenterades i New York, Montreol och på Riksstämman i Stockholm. Tillverkades mellan 1989 och 2014.

 

Örontratthållaren Otomatic fanns både som bords- och väggmodell. Tillverkades 1986 –1996.

 

Fotpumpen tillverkades i ett par hundra exemplar mellan 1987–1992. Den användes i stället för handpump vid blodtrycksmätning. Produktionen lades ner när forskningsprojektet "Felkällor vid blodtrycksmätning" avslutades.

 


Spatelhållaren "Spatula" togs fram efter önskemål från öronkliniker i slutet av 1980-talet. Den blev för dyr att tillverka och kom därför aldrig ut på marknaden. Idén blev stulen.

 

I slutet av 80-talet betraktades använda kanyler som farliga på grund av HIV och AIDS. Clinova konstruerade kanylavdragaren "Deposer", en behållare vars mekanism drog av kanylerna utan att man behövde röra vid dem med fingrarna. Den kom aldrig i serieproduktion.

 


REM snarkmask

Kontakt

Per Ljungvall

E-post: info@clinova.se

clinovalogo

Clinova Medical AB • Björkbogatan 19 • 212 32 Malmö • Telefon: 0706- 49 35 15 • Org. nr: 556309-3896 • Bankgiro 981-5184

 

Till toppen